<< Tilbage

PHP Syntax og variabler

PHP er et let sprog at lære. Sådan vil du måske ikke føle det i starten, men sammenlignet med andre sprog (f.eks. C# eller Java), så kræver det meget lidt viden at komme igang med at programmere. PHP er et fantastisk sprog at starte med, fordi der findes tonsvis af tutorials og artikler på nettet, bøger om php, samt diverse fora hvor man kan få hjælp til specifikke problemer. Har du et problem du ikke kan løse, så vil jeg anbefale at du tilmelder dig www.eksperten.dk hvor der er masser af flinke brugere der gerne vil hjælpe. Denne tutorial giver dig en kort introduktion til de allermest grundlæggende ting i PHP.

At indsætte PHP kode på din side

Al php kode omgives af <?php og ?>. Dvs. alt hvad der står imellem disse to tegn betragtes af serveren som php kode. Et eksempel:

Kode:
1.
2.
3.
<?php
//Her kommer noget php kode
?>

Bemærk: 2. linje starter med // hvilket betyder at linjen er en kommentar og bliver i praksis sorteret fra (se evt. afsnittet om kommentarer).

Den rigtige filendelse

Husk også at filen hvor du indsætter php koden skal have den rigtige filendelse, for at overhovedet at blive behandlet af serveren. På langt de fleste servere skal dit dokument ende på .php. I dokumenter med endelser som .html .htm .js kan man ikke indsætte php kode (med mindre serveren er sat op til det).

Skrive tekst ud på skærmen

Eksemplet ovenfor vil ikke give noget resultat på skærmen når man kører scriptet i sin browser. Dertil kan man eksempelvis bruge kommandoen echo. Et eksempel:

Kode:
1.
2.
3.
<?php
echo "Hej verden";
?>
Resultat:
Hej verden

Man skriver først echo og smider den tekst man gerne vil have ud på skærmen ind mellem de to double-quotes ("). Linjen sluttes af med et semikolon (;). Semikolonet fortæller at echo kommandoen er afsluttet. Husker man det ikke, vil det resultere i en fejl. I starten vil der være tidspunkter hvor du glemmer sådanne små ting, og i så fald vil php skrive en fejl ud på skærmen og i hvilken linje fejlen opstår.

Du vil støde på kommandoen print, som grundlæggende set gør præcis det samme som echo kommandoen.

Kommentarer i php

En god idé er at kommentere sin php kode undervejs. Det er måske ikke videre nødvendigt med små scripts, men bliver det mere kompliceret er det en rigtig god ting. Problemet er at når man sidder og skriver koden forstår man fuldt ud hvad der sker, hvordan koden er bygget op osv. Men når man efter nogle uger kommer tilbage og vil ændre/tilføje lidt i koden, så kan det virke meget uoverskueligt, specielt hvis man samarbejder med andre udviklere.

Kommentarer i koden bliver ikke fortolket af php, men bliver i stedet ignoreret (brugeren kan heller ikke se dem). Det er udelukkende for ens egen skyld.

Der er tre metoder til at lave kommentarer, nemlig vha. // eller # eller mellem /* og */.

Et eksempel på de tre metoder at lave kommentarer på:

Kode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
<?
echo "En lille test"//Skriv en tekst ud på skærmen

#Kommentar vha. af en havelåge

/*
Kommentar over
flere linjer
*/
?>
Resultat:
En lille test

Variabler i php

Variabler er noget man bruger hele tiden når man programmerer, så det er vigtigt at du forstår meningen med dem.

En variabel bruges til at gemme tekst, tal eller andet data i. Alle variabler har et navn, hvortil man knytter en værdi. Variabelnavnet starter med et dollartegn $. Et eksempel:

Kode:
1.
2.
3.
4.
<?php
$navn 
"Jens Peter"//Variablen "navn" tildeles værdien "Jens Peter"
echo $navn//Indholdet af variablen skrives ud på skærmen
?>
Resultat:
Jens Peter

I eksemplet starter vi med et dollartegn efterfulgt af navnet på variablen. Vi har altså oprettet en variabel der hedder $navn. Derefter tildeler vi den en værdi vha. lighedstegnet (=), hvor værdien er inde mellem parret af double-quotes (") - det er vigtigt at huske når der er tale om noget tekst (en streng). Endeligt slutter linjen med et semikolon. Altså... variablen "navn" tildeles værdien "Jens Peter".

I forbindelse med navngivningen af variablerne er der et par grundregler der bør følges:

  • Start ikke med et tal.
  • Undgå specialtegn (med undtagelse af underscore "_"). Hold dig til bogstaver, tal og underscore.
  • Ingen mellemrum
  • Ingen æøå

Her nogle eksempler på tilladte variabelnavne:

Kode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
<?php
$fornavn 
"Jens";
$efter_navn "Peter";
$minLivret1 "Pizza";
$minLivret2 "Lasagne";
$min_alder 30;

echo 
"Mit fornavn er ".$fornavn." og min største livret er ".$minLivret1;
?>
Resultat:
Mit fornavn er Jens og min største livret er Pizza

Læg mærke til hvad der sker i linje 8. Her udskrives en kombination af tekst og variabler - adskilt med et punktum. Læg desuden mærke til linje 6 hvor jeg har "glemt" double-quotes, da dette ikke er nødvendigt hvis variablen kun indeholder et tal og ikke en tekststreng.

Variabel manipulation

Variabler kan selvfølgelig også bruges til andet end at skrive nogle værdier ud på skærmen. Lige nu kan det måske virke nyttesløst, men det bliver ret hurtigt selvfølgeligt og absolut nødvendigt.

I følgende eksempel vises hvordan man kan bruge variabler til at regne med.

Kode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
<?php
$tal1 
20//Variablen tal1 tildeles værdien 20
$tal2 40//Variablen tal2 tildeles værdien 40
$tal3 $tal1 $tal2//Værdien af tal1 og tal2 lægges sammen og tildeles tal3

echo $tal3;
?>
Resultat:
60

Det burde være forholdsvis nemt at aflæse. Vi giver variablen $tal1 og $tal2 nogle værdier (tal), derefter fortæller vi den at $var3 skal være lig $tal1 plus $tal2.

Man kan selvfølgelig også bruge multiplikation, division og subtraktion, dette demonstreres med et eksempel:

Kode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
<?php
$tal1 
120//$tal sættes til 120
$tal2 $tal1 20//$tal2 sættes til værdien af $tal1 minus 20 = 100
$tal3 = ($tal1 $tal2) * $tal1//Det er helt i orden at bruge parateser (som på en lommeregner)

echo $tal3;
?>
Resultat:
144

Udover at regne med tal kan man manipulere strenge med mange af de såkaldte funktioner der er indbygget i php. I næste del forklares hvad funktioner er, men herunder kommer et par eksempler på hvad man kan gøre ved en variabel. I det første eksempel gøres alle bogstaver store, og i det andet erstattes et ord med et andet.

Kode:
1.
2.
3.
4.
5.
<?php
$navn 
"Jens Hansen";
$navn strToUpper($navn); //Strtoupper er en funktion der gør alle bogstaverne store
echo $navn;
?>
Resultat:
JENS HANSEN

Kode:
1.
2.
3.
4.
5.
<?php
$minVariabel 
"fuck jeg kan kaste håndtegn";
$minVariabel str_replace("fuck","*biiip*"$minVariabel); //str_replace erstatter et ord med et andet
echo $minVariabel;
?>
Resultat:
*biiip* jeg kan kaste håndtegn

Leder du efter billige usb stik?, så kan du få et Billigt USB stik hos usb.dk

Spørgsmål/forslag/kommentarer rettes til webmaster@phpartikler.dk

Billige USB stik